A A A

„Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać.”

Jedną z przesłanek do założenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać było utworzenie miejsca do przechowywania zwłok oraz ceremonii przedpogrzebowych w naszej miejscowości. Kolejne działania zmierzające do osiągnięcia tego celu to:

 • W dniu 28.05.2014 została podpisana umowa użyczenia działki nr 1524/2 wraz zabudową i parkingiem pomiędzy parafią Rzymsko-Katolicką w Gaci a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na okres 15 lat.
 • Na początku czerwca 2014 został złożony do UG w Gaci wniosek o warunki zabudowy na „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać”, a pod koniec października 2014 otrzymaliśmy ostateczną decyzję.
 • W okresie oczekiwania na decyzję UG Członkowie Zarządu odwiedzili miejscowości Łowce, Gniewczyna Łańcucka oraz Tryńcza w celu obejrzenia oddanych tam do użytku kaplic pogrzebowych.
 • W dniu 19.12.2014 w Gaci odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które między innymi podjęło uchwałę o rozpoczęciu inwestycji celu publicznego „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 w miejscowości Gać.”
 • W okresie od Zebranie Członków do końca marca 2015 roku zostało opublikowane ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy projektu budowlanego, wybrano takiego wykonawcę, ustalono koncepcję rozmieszczenia wnętrz i wygląd zewnętrzny, podpisana została umowa o wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z ARTECH Usługi Projektowe Radosław Stanecki.
 • W dniu 05.10.2015 projektant dostarczył do nas wersje papierowe przygotowanej dokumentacji budowlanej w 5 egzemplarzach, a w dniu 07.10.2015 cztery z nich zostały złożone wraz z Wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. Możliwość zapoznania z dokumentacją w wersji elektronicznej po wyborze poniższego linku:

   

  Projekt budowlany.

   

 • Dnia 11.11.2015 otrzymaliśmy od projektanta elektroniczną wersję kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami.
 • W dniu 17.11.2015 została wydana pozytywna decyzja w sprawie pozwolenia na budowę przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przeworsku, która dnia 01.12.2015 stała się ostateczna.
 • Dnia 23.11.2015 otrzymaliśmy przesyłkę od projektanta z pozostałymi dokumentami wymaganymi umową (tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w wersji papierowej, opis i mapa ze zmianami do projektu zagospodarowania i technologii oraz płyta CD z wersjami elektronicznymi).
 • W dniu 22.12.2015 został wykonany przyłącz istniejącego budynku do sieci elektrycznej zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A., który zostanie uruchomiony po wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku i założeniu licznika przez dostawcę energii elektrycznej.
 • W dniach 18.06.2016 oraz 25.06.2016 porządkowaliśmy teren wokół budynku pod inwestycję. Zostały poprzycinane drzewa, przeniesiono część płytek chodnikowych, wyrównano usypane tam kopce ziemno-gruzowe, przygotowany został teren do wytyczenia muru oporowego od strony południowej, przeniesiono leżące obok budynku drewno oraz rozebrana została przybudówka od strony zachodniej. W wykonanych pracach uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, a także niezrzeszeni w stowarzyszeniu mieszkańcy naszej miejscowości. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas serdecznie dziekujemy!
 • W lipcu 2016 zostało zgłoszone rozpoczęcie prac budowlanych do Inspektora Nadzoru Budowlanego przy Starostwie Powiatowym w Przeworsku oraz wytyczony mur oporowy do podjazdu od strony południowej.
 • W dniu 11.10.2016 zostały rozpoczęte prace wewnątrz budynku pod inwestycję. Rozpoczęto rozbieranie niepotrzebnych ścianek działowych oraz skuwanie posadzek.
 • Również w dniu 11.10.2016 została podpisana umowa o dostawy energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S. A., w dniu 12.10.2016 została zamontowana skrzynka elektryczna z potrzebnymi gniazdami przez uprawnionego elektryka, a 13.10.2016 pracownicy PGE Dystrybucja S. A. zamontowali licznik energii elektrycznej.
 • W listopadzie i na początku grudnia 2016 dokończono rozbiórki niepotrzebnych ścianek działowych, zamurowane zostały zbędne drzwi od strony południowej oraz zachodniej i okna w pomieszczeniu przeznaczonym pod chłodnię, a także wykonano mur oporowy do podjazdu od strony południowej oraz belkę nad ścianą przeznaczona do rozbiórki. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas serdecznie dziekujemy!
 • W styczniu 2017 rozebrana została ściana pod wylaną belką oraz pomalowano materiałem izolującym mur oporowy, obłożono go folią kubełkową oraz obsypano piaskiem.
 • W maju i czerwcu 2017 roku wykonano izolację fundamentów i murowanie ścian wewnętrznych w części przeznaczonej do zgromadzeń oraz wykonano otwory okienne i drzwi. Za poświęcony czas serdecznie dziekujemy wykonanwcom!
 • We wrześniu rozpoczęta została zbiórka publiczna wśród mieszkańców o numerze 2017/3027/OR, która zakończyła się 31.12.2017, z przeznaczeniem zebranej kwoty na wykonanie wymiany dachu.

Więcej na temat zbiórki 2017/3027/OR można znaleźć tutaj.

 • W grudniu 2017 został znaleziony wykonawca wymiany dachu, a została nim Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa "GROSZEK" Michał Groch z Woli Buchowskiej.
 • W dniu 14 kwietnia 2018 zostało dostarczone drewno na nowy dach, 16.04.2018 zostało ono poukładane.
 • W kwietniu 2018 wykonywano prace związane z rozbiórką istniejącego dachu, następnie został wylany zbrojony wieniec betonowy, podmurowana ściana na częścią do zgromadzeń i wylany kolejny zbrojony wieniec betonowy.
 • Montaż nowego dachu rozpoczął się 21 maja 2018, po zamontowaniu krokwi, zostały wymurowane ściany, docieplona ściana pomiędzy poziomami dachów oraz wypełniono przestrzenie miedzy krokwiami, pomalowano drewnochronem konstrukcje i boazerię do daszków nad każde zewnętrzne drzwi i wykonano otwór drzwiowy od strony północnej. Następnie kontynowano prace związane z wykonaniem nowego dachu i montażem daszków nad każdymi drzwiami, które zakończyły sie 03.07.2018.

Zakup materiałów oraz wymiana dachu została sfinansowana z funduszy zebranych podczas zbiórki publicznej o numerze 2017/3027/OR. Więcej na temat zbiórki można znaleźć tutaj oraz tutaj.

 • W dniu 07.07.2018 porządkowano teren wokół i wewnątrz budynku po wymianie dachu, poukładano na paletach i usunięto z okolic budynku znajdujące się tam płyty chodnikowe oraz dokończono wybijanie otworów okiennych w części przeznaczonej do zgromadzeń.
 • W sierpiniu została zgłoszona, a we wrześniu rozpoczęta zbiórka publiczna 2018/3601/OR wśród mieszkańców, która zakończyła się 31.12.2018, z przeznaczeniem zebranej kwoty na zakup stolarki okiennej oraz kontynuację prac wewnątrz budynku.

Więcej na temat zbiórki 2018/3601/OR można znaleźć tutaj oraz tutaj.

 • W listopadzie 2018 zostały wymontowane poprzednie okna i drzwi od strony południowej, a otwory przygotowane do wstawienia nowych zamówionych okien i drzwi oraz został wyrównany teren wokół budynku od strony południowej i zachodniej. Prace były wykonywane przez członków stowarzyszenia, a także przez niezrzeszonych w stowarzyszeniu mieszkańców naszej miejscowości. Za poświęcony czas serdecznie dziękujemy!
 • W końcowych dniach listopada oraz grudniu 2018 odbył się montaż okien i drzwi zewnętrznych przez ich dostawcę JUST-OPTIC Albigowa, które zostały sfinansowne ze zbiórki publicznej 2018/3601/OR, więcej na temat tej zbiórki można znaleźć tutaj oraz tutaj.
 • W lutym 2019 zostały przygotowane i wylane fundamenty oraz wymurowane ścianki działowe wewnątrz budynku.
 • Następnie planowana jest kontynuacja prac wewnątrz budynku (m. in. przygotowanie instalacji kanalizacyjnej, tzw. ślepe wylewki, ...) w ramach posiadanych środków.
 • Cały czas poszukiwana jest możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji.

 Zdjęcia pokazujące postęp prac można znaleźć tutaj.

Więcej szczegółów w najbliższym czasie.

Prośba o wsparcie finansowe inwestycji.