A A A

2017-09-10 Ogłoszenie zbiórka publiczna 2017/3027/OR.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została zgłoszona zbiórka publiczna na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

Numer zbiórki: 2017/3027/OR

Zgodnie ze zgłoszeniem zbiórkę należy przeprowadzić do 31.12.2017.

Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

Całkowity koszt realizowanej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to ponad 514 000 zł. Wszelkie działania podejmowane do tej pory były finansowane z otrzymanych darowizn, jednak cały czas poszukujemy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego np. ze środków unijnych. W roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.  Prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane były realizowane w 2016 oraz 2017 roku, w ramach posiadanych środków finansowych. Prace wykonane przy tej inwestycji staramy się realizować czynem społecznym pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, a prace wymagające wiedzy fachowej realizowane są przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Obecne planowana jest wymiana dachu, co wiąże się z posiadaniem większych środków finansowych, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie zbiórki publicznej. Więcej na stronie stowarzyszenia pod adresem: http:/stowarzyszenie-gac.pl

W dniu 17.09.2017 członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać odwiedzą mieszkańców miejscowości Gać, w celu zbiórki środków finansowych na wyżej wymieniony cel. 

Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem: http://www.zbiorki.gov.pl/

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać