A A A

2018-07-12 Zbiórka publiczna 2017/3027/OR rozliczona!!!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgłoszona zbiórka publiczna o numerze 2017/3027/OR na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać została rozliczona.

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Cała zebrana podczas zbiórki o numerze 2017/3027/OR kwota (39 970 zł) została przeznaczona na wymianę dachu wraz z materiałami.

Po zakończeniu w dniu 03.07.2018 prac związanych z wymianą dachu oraz otrzymaniu faktury za materiały i wykonane usługi, w dniu 12.07.2018 zostało sporządzone i wysłane sprawozdanie z wydatkowania pozyskanych podczas zbiórki publicznej środków finansowych, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w okresie od września do końca grudnia 2018 roku zostanie zgłoszona i przeprowadzona kolejna zbiórka wśród mieszkańców na kontynuację realizowanej inwestycji.