A A A

2019-08-23 Ogłoszenie zbiórka publiczna 2019/3796/OR.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz na podstawie rozmów z osobami odwiedzającymi budynek inwestycji podczas „otwartych drzwi” została zgłoszona zbiórka publiczna na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

Nr zbiórki: 2019/3796/OR

Zgodnie ze zgłoszeniem zbiórkę należy przeprowadzić do 31.12.2019.

Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na zakup potrzebnych materiałów oraz pokrycie kosztów usług budowlanych w realizowanej inwestycji.

W roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2016 oraz 2017 realizowane były prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane. W 2018 zostały wykonane prace budowlane przed wymianą dachu, rozbiórka istniejącego dachu oraz nowy dach, demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. W 2019 wymurowano ścianki działowe oraz przygotowano podłoże pod wylewki.

Obecne planowana jest kontynuacja prac wewnątrz budynku.

Więcej na ten temat na stronie stowarzyszenia pod adresem: http:/stowarzyszenie-gac.pl

W dniu 1 września 2019 roku członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać odwiedzą mieszkańców miejscowości Gać, w celu zbiórki środków finansowych na wyżej wymieniony cel. 

Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem: http://www.zbiorki.gov.pl/

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać