A A A

2018-06-12 Zaproszenie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia naSprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które odbędzie się w dniu 25.06.2018 o godzinie 20.00 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci.

Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2017, podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań i absolutorium  dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 oraz wybór członków Zarządu i Komisji Rezwizyjnej Stowarzyszenia na II kadencję.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i członków zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2017 oraz plan działania na rok 2018.
  5. Wniosek Członka Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017.
  6. Uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017.
  7. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na II kadencję.
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie zebrania.

 

 Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie.

Po zakończeniu zebrania będzie możliwość wpłaty składki członkowskiej za rok 2018.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie §23 ust.9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wymaganej do ważności Uchwał liczby członków w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na dzień 25.06.2018 o godzinie 20.30 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci.