A A A

Zarząd

Ryszard Fołta - Prezes,

Agnieszka Bemben-Panek - Wiceprezes,

Grzegorz Wrona - Sekretarz,

Agata Jędrejko - Skarbnik,

Stanisław Jakielaszek - Członek Zarządu.