A A A

Wyciąg z KRS

  • Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ można pobrać klikając na poniższy link (Numer KRS: 0000493626):

 

https://ekrs.ms.gov.pl

 

  • Aktualny odpis z KRS, zawierający ostatnie zmiany wprowadzone w rejestrze, można znaleźć w załączonym poniżej pliku: