A A A

2017-09-22 Podziękowania za zbiórkę publiczną 2017/3027/OR.

Podziękowania

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, za okazaną życzliwość, przychylność a w szczególności hojność podczas przeprowadzonej zbiórki publicznej w naszej miejscowości.

 

Kwota zebrana podczas zbiórki 2017/3027/OR to 39 970 zł, w tym:

 

Rejon 1

5 200

Rejon 2

3 870

Rejon 3

3 610

Rejon 4

5 870

Rejon 5

1 740

Rejon 6

2 700

Rejon 7

5 180

Rejon 8

7 200

Rejon 9

4 600

 

Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wymianę dachu w budynku przeznaczonym na kaplicę pogrzebową.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w zbiórkę.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać