A A A

2017-07-22 Zbiórka publiczna 2017/3027/OR.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszena została zgłoszona zbiórka publiczna na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

 

Nr zbiórki: 2017/3027/OR

 

Zgłoszony termin przeprowadzenia zbiórki to okres pomiędzy 22.07 - 31.12.2017.

 

Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Całkowity koszt realizowanej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to ponad 514000 zł. Wszelkie działania podejmowane do tej pory były finansowane z darowizn otrzymywanych na ten cel, jednak cały czas poszukujemy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego np. ze środków unijnych.

 

W grudniu 2014 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać podjęło uchwałę o rozpoczęciu inwestycji, w roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.  Prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane były realizowane w 2016 oraz 2017 roku, w ramach posiadanych środków finansowych. Prace wykonane przy tej inwestycji staramy się realizować czynem społecznym pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, a prace wymagające wiedzy fachowej realizowane są przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

 

Obecne planowana jest wymiana dachu, co wiąże się z posiadaniem większych środków finansowych, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie zbiórki publicznej.

 

Planowane jest przejście wśród mieszkańców miejscowości Gać w celu realizacji zgłoszonej zbiórki publicznej. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia zbiórki oraz konkretnego terminu zbiórki zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

 

Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek