A A A

2017-03-31 Prośba o wsparcie finansowe inwestycji.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, mające na celu budowę Kaplicy Pogrzebowej w miejscowości Gać, zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji.

Utworzenie miejsca do przechowywania zwłok jest koniecznością wynikającą z przepisów.

W dniu 17.11.2015 Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przeworsku wydał pozytywną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać”, która dnia 01.12.2015 stała się ostateczna.

Od tego dnia, po zgłoszeniu tego faktu u Inspektora nadzoru budowlnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku, można rozpoczynać wszelkie prace niezbęde do otwarcia w naszej miejscowości kaplicy pogrzebowej.

W październiku, listopadzie, grudniu 2016 oraz styczniu 2017 wykonano część prac wewnątrz i na zewnątrz budynku, możliwych do wykonania przed wymianą dachu, w ramach posiadanych środków finansowych.

Więcej szczegółów na temat wykonanych prac oraz postępie robót można znaleźć tutaj.

Dalsze prace będą podejmowane po zgromadzeniu lub pozyskaniu odpowiednich środków finasowych na poszczególne możliwe do podziału części tej inwestycji.

 

Obecnie chcemy zgromadzić środki finansowe na izolację fundamentów, murowanie ścian wewnętrznych, wykonanie otworów okiennych i drzwi zgodnie z projektem budowlanym oraz na jedną z części, wymagającej zgromadzenia większych środków finansowych, czyli wymianę dachu.

 

Dobrowolne datki na ten cel prosimy wpłacać na konto w Banku Spółdzielczym Łańcut, oddział w Gaci,

nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gać,

nr konta: 49 9177 1018 2003 2000 0668 0001,

tytułem: Darowizna na Kaplicę Pogrzebową w Gaci.

 

Zarząd Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Wsi Gać