A A A

2016-05-30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na zebraniu w dniu 30.05.2016 podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków na dzień 13.06.2016 o godz 19.00.