A A A

2015-12-01 Pozwolenie na budowę kaplicy pogrzebowej w Gaci.

W dniu 17.11.2015 Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przeworsku wydał pozytywną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę dla „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać”, która dnia 01.12.2015 stała się ostateczna.

Od tego dnia, po zgłoszeniu tego faktu u Inspektora nadzoru budowlnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku, można rozpoczynać wszelkie prace niezbęde do otwarcia w naszej miejscowości kaplicy pogrzebowej.

W zwiąku z powyższym informujemy, że prace będą podejmowane po zgromadzeniu lub pozyskaniu odpowiednich środków finasowych na całość lub poszczególne części tej inwestycji.

 

Więcej na temat „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać.” można znaleźć tutaj.