A A A

2015-10-09 Projekt budowlany kaplicy pogrzebowej.

W związku z otrzymaniem elektronicznej wersji projektu budowlanego dla „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać” złożonego w Starostwie Powiatowym zostaje on wystawiony do publicznej wiadomości.

 

Więcej na temat „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać.” można znaleźć tutaj.

 

W celu zapoznania z dokumentacją można przeglądać załączone poniżej pliki.