A A A

2021-07-11 Ogłoszenie zbiórka publiczna 2021/1440/OR.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została zgłoszona zbiórka publiczna o numerze 2021/1440/OR na kontynuację prac związanych z dokończeniem budowy kaplicy.

W roku 2020 wykonane zostało pomieszczenie chłodni wraz z montażem agregatów chłodniczych, instalacja elektryczna, tynki w całym budynku, oraz podłączenie sieci wodociągowej. Obecnie planowane jest ułożenie płytek na posadzkach, zakup i montaż niezbędnego wyposażenia  łazienek, malowanie pomieszczeń wewnątrz tak aby zakończyć i oddać do użytkowania budynek kaplicy.  

Więcej na ten temat na stronie stowarzyszenia pod adresem: http:/stowarzyszenie-gac.pl

W dniu 18.07.2021r. członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać odwiedzą mieszkańców miejscowości Gać, w celu zbiórki środków finansowych na wyżej wymieniony cel. 

Prosimy o wyrozumiałość, aby wspólnym wysiłkiem zakończyć prace i oddać budynek do użytkowania.

 Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem: http://www.zbiorki.gov.pl/

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać