A A A

2021-01-18 Zbiórka publiczna 2019/3796/OR rozliczona!!!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgłoszona zbiórka publiczna o numerze 2019/3796/OR na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać została rozliczona.

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Zebrana podczas zbiórki o numerze 2019/3796/OR kwota (38 430 zł) została przeznaczona na wykonanie tynków wewnętrznych, wylewek, instalacji chłodzącej w pomieszczeniu chłodni oraz na zakup potrzebnych materiałów.

Po zakończeniu prac oraz otrzymaniu faktur za wykonane usługi i materiały w dniu 14.01.2019 zostało sporządzone i wysłane końcowe sprawozdanie z wydatkowania pozyskanych podczas zbiórki publicznej środków finansowych, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek