A A A

2020-08-17 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2019.

W dniu 17 sierpnia 2020 o godzinie 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019 oraz plan działania na rok 2020.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2019. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019, przeznaczeniu zysku na rok 2019, sprawozdania merytorycznego za rok 2019, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2019, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podejmowanych w roku 2020, planowanych robót do końca roku, oraz dyskusja nt. finansowania inwestycji, wniosek o publiczną zbiórkę wśród mieszkańców i zoorganizowanie kolejnych tzw. "Otwartych drzwi" dla mieszkańców w obiekcie prowadzonej inwestycji po zakończeniu zaplanowanych robót i rozliczeniu zbiórki z roku 2019, następnie nastąpiła dyskusja członków Stowarzyszenia nad przedstawionymi tematami.

 

Sprawozdania za rok 2019 są dostępne tutaj.