A A A

2019-09-05 Podziękowania za zbiórkę publiczną 2019/3796/OR.

Podziękowania

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za przyjęcie, okazaną życzliwość, przychylność, a w szczególności hojność podczas przeprowadzonej zbiórki publicznej w naszej miejscowości.

Szczególne podziękowania dla wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w zbiórkę.

 

Kwota zebrana podczas zbiórki 2019/3796/OR to 38 430 zł, w tym:

 

Rejon 1

4 900

Rejon 2

3 500

Rejon 3

2 900

Rejon 4

7 050

Rejon 5

1 750

Rejon 6

2 500

Rejon 7

5 460

Rejon 8

6 440

Rejon 9

3 930

 

Zebrana kwota zostanie wykorzystana do zakupu potrzebnych materiałów oraz zapłatę za konieczne usługi podczas kontynuacji prac wewnątrz budynku przeznaczonego na kaplicę przedpogrzebową.

 

Dziękujemy również za wpłaty na konto bankowe.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać