A A A

2018-09-27 Podziękowania za zbiórkę publiczną 2018/3601/OR.

Podziękowania

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, za okazaną życzliwość, przychylność a w szczególności hojność podczas przeprowadzonej zbiórki publicznej w naszej miejscowości.

 

Kwota zebrana podczas zbiórki 2018/3601/OR to 35 880 zł, w tym:

 

Rejon 1

4 600

Rejon 2

3 420

Rejon 3

2 390

Rejon 4

5 450

Rejon 5

2 000

Rejon 6

3 070

Rejon 7

3 600

Rejon 8

7 500

Rejon 9

3 850

 

Zebrana kwota zostanie przeznaczona na wstawienie okien i drzwi oraz kontynuację prac wewnątrz budynku przeznaczonego na kaplicę pogrzebową.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w zbiórkę.

 

Dziękujemy również za obietnicę wpłaty na konto bankowe.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać