A A A

2018-09-20 Ogłoszenie zbiórka publiczna 2018/3601/OR.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została zgłoszona zbiórka publiczna w celu zebrania środków na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

Nr zbiórki: 2018/3601/OR

Zgodnie ze zgłoszeniem zbiórkę należy przeprowadzić do 31.12.2018.

Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

W roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskaliśmy pozwolenia na budowę. W roku 2016 oraz 2017 realizowane były prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane. W 2018 zostały wykonane prace budowlane wewnątrz budynku, rozbiórka istniejącego dachu oraz nowy dach.

Obecne planowane jest wstawienie okien i drzwi oraz kontynuacja prac wewnątrz budynku co wiąże się z koniecznością zgromadzenia większych środków finansowych, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie zbiórki publicznej.

Więcej na ten temat na stronie stowarzyszenia pod adresem: http:/stowarzyszenie-gac.pl

W dniu 23.09.2018 członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać odwiedzą mieszkańców miejscowości Gać, w celu zbiórki środków finansowych na wyżej wymieniony cel. 

Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem: http://www.zbiorki.gov.pl/

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać