A A A

2018-08-31 Zbiórka publiczna 2018/3601/OR.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została zgłoszona zbiórka publiczna w celu zebrania środków na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać.

 

Nr zbiórki: 2018/3601/OR

 

Zgłoszony termin przeprowadzenia zbiórki to okres pomiędzy 01.09 - 31.12.2018.

 

Celem zbiórki jest zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Miejscem realizacji inwestycji jest działka o numerze ewidencyjnym 1524/2 położna w miejscowości Gać. Całkowity koszt realizowanej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to ponad 514000 zł. Prace wykonane przy tej inwestycji staramy się realizować czynem społecznym pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. Prace wymagające wiedzy fachowej realizowane są przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W grudniu 2014 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które między innymi podjęło uchwałę o rozpoczęciu inwestycji. W roku 2015 wykonany został projekt budowlany oraz uzyskaliśmy pozwolenia na budowę. W roku 2016 oraz 2017 realizowane były prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane. W 2018 zostały wykonane konieczne prace budowlane przed wymianą dachu, rozbiórka istniejącego dachu oraz nowy dach. Wszelkie działania podejmowane do tej pory były finansowane z darowizn otrzymywanych na ten cel oraz przeprowadzonej zbiórki publicznej o numerze 2017/3027/OR, jednak cały czas poszukujemy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego np. ze środków unijnych.

 

Obecne planowane jest wstawienie okien i drzwi oraz kontynuacja prac wewnątrz budynku.

 

Planowane jest przejście wśród mieszkańców miejscowości Gać w celu realizacji zgłoszonej zbiórki publicznej. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia zbiórki oraz konkretnego terminu zbiórki zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

 

Zgłoszenie zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek