A A A

2016-06-13 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2015.

W dniu 13.06.2016 o godzinie 19.00 w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015 oraz plan działania na rok 2016.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015, sprawozdania merytorycznego za rok 2015, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015 oraz w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia z zastosowaniem ustawowych uproszczeń, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zakończenie zostały przedstawione możliwości pozyskania środków zewnętrznych na planowaną inwestycję oraz dyskutowano o możliwości ich pozyskania oraz o uporządkowaniu placu wokół budynku pod inwestycję.

 

Sprawozdania za rok 2015 są dostępne tutaj.