A A A

Współpraca z PCK.

W związku z sygnałami o zainteresowaniu mieszkańców naszej miejscowości otrzymaniem darmowych jabłek,  Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o sprawdzeniu możliwości ich pozyskania.

 • W dniu 20.04.2015 za pośrednictwem poczty e-mail zostały rozesłane zapytania do kilku organizacji zajmujących się dostawą darmowych jabłek.

 

 • Dnia 24.04.2015 otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Pana Macieja Maruszaka, że istnieje możliwość ich dostarczenie do naszej miejscowości w dniu 28.04.2015.

  W tym dniu trzeba było potwierdzić chęć ich odbioru i wziąć na siebie rozładunek oraz dystrybucję, dlatego rozpoczęliśmy organizację przedsięwzięcia od strony logistycznej.

  Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Gaci Pana Ryszarda Wajhajmera udało nam się załatwić magazyn do rozładunku owoców oraz rozładunek wózkiem, w związku z tym potwierdziliśmy chęć odbioru.

 

 • W dniu 26.04.2015 ksiądz proboszcz Wiesław Pytko podczas ogłoszeń odczytał przygotowane ogłoszenie o możliwości pozyskania jabłek przez mieszkańców naszej miejscowości.

 

Ogłoszenie darmowe jabłka.

 

 • Dnia 28.04.2015 około godziny 7 Andrzej Filar rozpoczął rozładunek jabłek do magazynu GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Gaci przy pomocy Zbigniewa Sas oraz Marcina Wrona.

 

 • W dniach 28 – 29.04.2015 w godzinach 10 – 14 – Ryszard Fołta, Zbigniew Sas oraz Marcin Wrona rozdawali jabłka otrzymane za pośrednictwem Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie wśród mieszkańców naszej miejscowości. Jabłka zostały dostarczone również do Zespołu Szkół w Gaci i rozdystrybuowane wśród uczniów.

  Przez kilka następnych dni mieszkańcy mogli odbierać jabłka za pośrednictwem pracowników GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Gaci Andrzeja Filara oraz Emila Pacuła.

 

 • W dniu 20.05.2015 podziękowanie za zorganizowanie dostawy jabłek wraz z potwierdzonymi podpisami obdarowanych listami zostało wysłane do Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Pana Macieja Maruszaka.

 

Podziękowanie PCK.

 

Wszystkim zaangażowanym w akcję dostarczenia, rozładunku oraz dystrybucji darmowych jabłek wśród mieszkańców naszej miejscowości, wymienionym z imienia i nazwiska oraz niewymienionym składamy serdeczne podziękowania, licząc na dalszą współpracę w przyszłości, przy różnego typu przedsięwzięciach.

 

W dniu 3 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gać wspólnie z powstającym  przy OSP w Gaci Kołem Krwiodawców otrzymało z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie kolejny transport darmowych jabłek wraz ze świeżymi sokami.

Część otrzmanych owoców wraz z sokami zostało rozdane w tym samym dniu wśród mieszkańców wsi Gać, a część przekazana zainterosowanym sołtysom z innych miejscowości gminy do rozdania mieszkańcom.

Podziękowania dla Pana Ryszarda Wajhamera za kolejne udostępnienie magazynu oraz Andrzeja Filara, Tomasza Huc, Zbigniewa Sas oraz Zbigniewa Ulman za obsługę dostawy, rozładunku oraz pomoc w dystrybucji wśród zaintersowanych.

 

Dnia 18 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gać wspólnie z powstającym przy OSP w Gaci Kołem Krwiodawców otrzymało z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie transport darmowych pomidorów, ogórkow, kalafiorów, cebuli, kapusty białej, kapusty pekińskiej oraz ziemniaków.

Część otrzmanych warzyw zostało rozdane w tym samym dniu wśród mieszkańców wsi Gać, a część przekazana jednostkom OSP z sąsiednich miejscowości, w celu rozdania wśród członków OSP i krowidawców ze swojego terenu, w zamian za wsparcie organizowanej w dniu 25.04.2015 akcji Krwiodawstawa oraz zapisów do bazy dawców szpiku kostnego.

Podziękowania dla Pana Ryszarda Wajhamera za kolejne udostępnienie magazynu oraz Andrzeja Filar za rozładunek, Tomasza Huc za obsługę dostawy i rozładunku oraz dystrybucję wśród zaintersowanych, a także Zbigniewa Sas, Zbigniewa Ulman, Ryszarda Fołta, Pawła Olech, Grzegorza Wrona oraz Barłomieja Wrona za dystrybucję wśród zainteresowanych mieszkańców wsi Gać.