A A A

2021-07-20 Podziękowania za zbiórkę publiczną 2021/1440/OR.

Podziękowania

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za przyjęcie, okazaną życzliwość, przychylność, a w szczególności hojność podczas przeprowadzonej zbiórki publicznej w naszej miejscowości.

Szczególne podziękowania dla wszystkich darczyńców oraz osób zaangażowanych w zbiórkę.

 

Kwota zebrana podczas zbiórki 2021/1440/OR na dzień 20.07.2021 to 37 890 zł, w tym:

 

Rejon 1

4 050

Rejon 2

3 360

Rejon 3

3 950

Rejon 4

6 310

Rejon 5

1 340

Rejon 6

3 650

Rejon 7

3 850

Rejon 8

7 260

Rejon 9

4 120

 

Zebrana kwota zostanie wykorzystana do zakupu potrzebnych materiałów oraz zapłatę za konieczne usługi podczas kontynuacji prac wewnątrz budynku przeznaczonego na kaplicę przedpogrzebową.

 

Dziękujemy również za wpłaty na konto bankowe.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać