A A A

2019-06-24 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać za rok 2018.

W dniu 24 czerwca 2019 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.

Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił obecnym sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018 oraz plan działania na rok 2019.  Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zebranych z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2018. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018,przeznaczeniu zysku na rok 2018 oraz lata poprzednie, sprawozdania merytorycznego za rok 2018, udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2018, które zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie została przedstawiona informacja na temat działań podejmowanych w roku 2019, oraz wniosek o publiczną zbiórkę wśród mieszkańców, a także zoorganizowanie tzw "Otwartych drzwi" dla mieszkańców w obiekcie prowadzonej inwestycji, następnie nastapiła dyskusja członków Stowarzyszenia na przedstawione tematy.

 

Sprawozdania za rok 2018 są dostępne tutaj.