A A A

Członkowie Założyciele

Lp.

Imiona i nazwisko

1.

Zbigniew Sas

2.

Grzegorz Adam Wrona

3.

Ryszard Fołta

4.

Krzysztof Kaduk

5.

Jadwiga Kuźniar

6.

Piotr Rusinek

7.

Paweł Wajhajmer

8.

Andrzej Grzegorz Filar

9.

Jan Józef Cieśla

10.

Lesław Jakub Stańko

11.

Józef Zając

12.

Stanisław Dzień

13.

Julian Lenar

14.

Mariusz Bronisław Kordas

15.

Katarzyna Jadwiga Szlęk

16.

Elżbieta Bożena Machała

17.

Agata Anna Jędrejko

18.

Agnieszka Łucja Bemben-Panek

19.

Krzysztof Janusz Jakielaszek

20.

Piotr Jan Balawejder

21.

Zbigniew Antoni Ulman