A A A

2015-05-27 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na zebraniu w dniu 14.05.2015 podjął uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków na dzień 11.06.2015 o godz 20.00.