A A A

2023-06-16 Zaproszenie.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać, które odbędzie się w dniu 27.06.2023 o godzinie 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.
 
Celem zebrania jest zapoznanie członków Stowarzyszenia ze sprawozdaniami z działalności za rok 2022, podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 
Proponowany porządek zebrania:
 
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdania za rok 2022.
  5. Wniosek Członka Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
  6. Uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zamknięcie zebrania.
 
Ze względu na ważność podejmowanych decyzji prosimy o przybycie.
 
Po zakończeniu zebrania będzie możliwość wpłaty składki członkowskiej za rok 2023.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie §23 ust.9 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wymaganej do ważności uchwał liczby członków w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać na dzień 27.06.2023 o godzinie 20.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci.