A A A

2023-03-09 Zbiórka publiczna 2021/1440/OR rozliczona!!!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgłoszona zbiórka publiczna o numerze 2021/1440/OR na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać została rozliczona.

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Zebrana podczas zbiórki o numerze 2021/1440/OR kwota (37 890 zł) została przeznaczona na montaż odbiorników i urządzeń elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego, zakup potrzebnych materiałów oraz położenie płytek w budynku.

Po zakończeniu prac oraz otrzymaniu faktur za wykonane usługi i materiały w dniu 09.03.2023 zostało sporządzone i wysłane końcowe sprawozdanie z wydatkowania pozyskanych podczas zbiórki publicznej środków finansowych, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek