A A A

2023-01-27 Zmarł Zbigniew Sas

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Zbigniewa Sas,
inicjatora utworzenia, członka założyciela oraz członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać I i II kadencji, najpierw jako Skarbnik, a następnie Prezes Zarządu.
Czynnie uczestniczącego w życiu stowarzyszenia jak i Zarządu, dopóki zdrowie mu na to pozwalało.
Potrafiącego pociągnąć za sobą wielu w dążeniu do osiągnięcia założonych celów oraz wziąc na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania, potrafiącego doradzić czy wziąć czynny udział w dyskusji na różne tematy.
Pamięć o Nim pozostanie w nas na zawsze.
Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego i najszczerszego współczucia.
 
Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać.