A A A

2019-04-24 Zbiórka publiczna 2018/3601/OR rozliczona!!!

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gać informuje, że zgłoszona zbiórka publiczna o numerze 2018/3601/OR na kontynuację prac związanych z utworzeniem kaplicy pogrzebowej w miejscowości Gać została rozliczona.

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na kontynuację realizowanej inwestycji celu publicznego „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KAPLICĘ POGRZEBOWĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 1524/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ.”.

 

Zebrana podczas zbiórki o numerze 2018/3601/OR kwota (35 880) została przeznaczona na dostawę oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej, zakup materiałów budowlanych oraz usługi budowlane.

Po zakończeniu prac oraz otrzymaniu faktur za wykonane usługi i materiały, w dniu 25.01.2019 zostało sporządzone i wysłane częściowe sprawozdanie z wydatkowania pozyskanych podczas zbiórki publicznej środków finansowych za okres 01.09.2018 do 31.12.2018 na kwotę 31 883,05  PLN, a w dniu 24.04.2019 końcowe sprawozdanie za okres 01.01.2019 do 31.03.2019 na kwotę 3 996,95  PLN, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć pod adresem:

http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/wykaz-zbiorek