A A A

2022-04-12 Przygotowujemy się do oddania budynku do użytkowania!!!

W dniu 12.04.2022 zakończono chodnik przed wejściem głównym do budynku. Wewnątrz zostały wykonane, konieczne przed oddaniem budynku do użytkowania, prace wykończeniowe.

Gromadzimy potrzebne dokumenty do odbioru budynku, które zostaną złożone w Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Po dokonaniu odbioru przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przeworsku, będziemy podejmować kolejne kroki, które pozwolą na oddanie budynku do użytkownia.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Wykonane prace zostały sfinansowana z funduszy zebranych podczas zbiórki publicznej. Więcej na temat zbiórki można znaleźć tutaj.

Więcej szczegółów na temat wykonanych prac oraz postępie robót można znaleźć tutaj.

Informacje tam umieszczane są aktualizowane na bieżąco.

Zdjęcia obrazujące postęp prac można znaleźć tutaj.